Máy thổi màng

MÁY THỔI MÀNG MỘT LỚP KHỔ LỚN SJ-B

MÁY THỔI MÀNG MỘT LỚP KHỔ LỚN SJ-B

MÁY THỔI MÀNG 03 LỚP DÀNH CHO NHỰA LDPE, LLDPE

MÁY THỔI MÀNG 03 LỚP DÀNH CHO NHỰA LDPE, LLDPE

MÁY THỔI MÀNG 2 LỚP ĐẦU XOAY DÙNG CHO NHỰA LDPE,LLDPE

MÁY THỔI MÀNG 2 LỚP ĐẦU XOAY DÙNG CHO NHỰA LDPE,LLDPE

MÁY THỔI 2 ĐẦU

MÁY THỔI 2 ĐẦU

MÁY THỔI MINI

MÁY THỔI MINI

MÁY THỔI MÀNG IN – LINE ỐNG ĐỒNG

MÁY THỔI MÀNG IN – LINE ỐNG ĐỒNG

Máy cắt nguội

MÁY CẮT NGUỘI 2 TẦNG, 6 – 8 DÂY ĐỘT QUAI LIÊN HOÀN

MÁY CẮT NGUỘI 2 TẦNG, 6 – 8 DÂY ĐỘT QUAI LIÊN HOÀN

MÁY CẮT NGUỘI 1 DÂY

MÁY CẮT NGUỘI 1 DÂY

MÁY CẮT NGUỘI 2 TẦNG 4- 6 DÂY

MÁY CẮT NGUỘI 2 TẦNG 4- 6 DÂY

MÁY CẮT NGUỘI 2 DÂY HÌNH IN

MÁY CẮT NGUỘI 2 DÂY HÌNH IN

MÁY CẮT NGUỘI 2 TẦNG 8- 10 DÂY

MÁY CẮT NGUỘI 2 TẦNG 8- 10 DÂY

Máy cắt nhiệt

MÁY CẮT NHIỆT (CẮT SIÊU) 2 DÂY

MÁY CẮT NHIỆT (CẮT SIÊU) 2 DÂY

MÁY CẮT NHIỆT( CẮT SIÊU) 1 DÂY

MÁY CẮT NHIỆT( CẮT SIÊU) 1 DÂY

MÁY CẮT NHIỆT CAO TỐC 450x2

MÁY CẮT NHIỆT CAO TỐC 450x2

MÁY CẮT NHIỆT CAO TỐC ĐỘT QUAI LIÊN HOÀN

MÁY CẮT NHIỆT CAO TỐC ĐỘT QUAI LIÊN HOÀN

MÁY CẮT NHIỆT 1 DÂY KHỔ LỚN

MÁY CẮT NHIỆT 1 DÂY KHỔ LỚN

MÁY CẮT ĐA CHỨC NĂNG

MÁY CẮT ĐA CHỨC NĂNG

Máy cắt cuộn

MÁY CẮT CUỘN TỰ ĐỘNG ĐA CHỨC NĂNG

MÁY CẮT CUỘN TỰ ĐỘNG ĐA CHỨC NĂNG

MÁY CẮT CUỘN

MÁY CẮT CUỘN

Máy cắt gấp

MÁY CẮT GẤP ( KIỂU M) TỰ ĐỘNG ĐA CHỨC NĂNG

MÁY CẮT GẤP ( KIỂU M) TỰ ĐỘNG ĐA CHỨC NĂNG

MÁY CẮT GẤP TỰ ĐỘNG ĐA CHỨC NĂNG

MÁY CẮT GẤP TỰ ĐỘNG ĐA CHỨC NĂNG

MÁY CẮT GẤP TÚI MIỆNG BẰNG

MÁY CẮT GẤP TÚI MIỆNG BẰNG

MÁY CẮT GẤP CÓ QUAI XÁCH ( T-SHIRT)

MÁY CẮT GẤP CÓ QUAI XÁCH ( T-SHIRT)

Máy in

MÁY IN FLEXO LOẠI PHỔ THÔNG

MÁY IN FLEXO LOẠI PHỔ THÔNG

MÁY IN ỐNG ĐỒNG CHỒNG MÀU ĐIỆN TỬ

MÁY IN ỐNG ĐỒNG CHỒNG MÀU ĐIỆN TỬ

MÁY IN FLEXO LOẠI ĐIỆN TỬ

MÁY IN FLEXO LOẠI ĐIỆN TỬ

MÁY IN LOẠI PHỔ THÔNG

MÁY IN LOẠI PHỔ THÔNG

Máy tạo hạt

MÁY TẠO HẠT 2 ĐẦU

MÁY TẠO HẠT 2 ĐẦU

MÁY TẠO HẠT 1 ĐẦU

MÁY TẠO HẠT 1 ĐẦU

MÁY TẠO HẠT LOẠI CẮT NÓNG

MÁY TẠO HẠT LOẠI CẮT NÓNG

Máy trộn các loại

MÁY TRỘN CÁC LOẠI

MÁY TRỘN CÁC LOẠI

Máy nhựa khác

MÁY XẾP HÔNG KIỂU NẰM

MÁY XẾP HÔNG KIỂU NẰM

MÁY XẾP HÔNG KIỂU ĐỨNG

MÁY XẾP HÔNG KIỂU ĐỨNG

DÀN GẤP MÀNG

DÀN GẤP MÀNG

MÁY CHIA MÀNG KIỂU ĐỨNG

MÁY CHIA MÀNG KIỂU ĐỨNG

MÁY CHIA MÀNG CAO TỐC KIỂU NẰM

MÁY CHIA MÀNG CAO TỐC KIỂU NẰM

MÁY TẠO HẠT 1 ĐẦU

MÁY TẠO HẠT 1 ĐẦU

Phụ kiện, linh kiện máy nhựa

HỘP GIẢM TỐC

HỘP GIẢM TỐC

MÂM GIÓ

MÂM GIÓ

ĐẦU HÌNH

ĐẦU HÌNH

MÔ TƠ THU CUỘN / AC / DC

MÔ TƠ THU CUỘN / AC / DC