MÁY CẮT NGUỘI 2 TẦNG 4- 6 DÂY

MÁY CẮT NGUỘI 2 TẦNG 4- 6 DÂY

Mã sản phẩmmay-cat-nguoi-2-tang-4-6-day
Nhà sản xuất

Có thể lựa chọn linh kiện 可选购配件

1. Bàn đột quai đổi thành bàn băng tải , thích hợp sử dụng các loại túi miệng bằng không hình in.
2. ...

DOUBLE LAYER 6 LINES BAG MAKING MACHINE WITH CONVEYOR
双层六送制袋机带输送架

Có thể lựa chọn linh kiện 可选购配件

1.Bàn đột quai đổi thành bàn băng tải , thích hợp sử dụng các loại túi miệng bằng không hình in.
2.Tùy thuộc kích thước sản phẩm có thể làm 8 dây hoặc 10 dây , nâng cao sản lượng.

1.自动冲床可更换成输送平台,适合专门做无印刷平口袋
2.根据产品尺寸可选择8送或10送,产量更大.

Trở lại