MÁY CẮT NGUỘI 2 DÂY HÌNH IN

MÁY CẮT NGUỘI 2 DÂY HÌNH IN

Mã sản phẩmmay-cat-nguoi-2-day-hinh-in
Nhà sản xuất

DOUBLE CHANNELS BOTTOM-SEAL BAG MAKING MACHINE(DOUBLE PHOTOCELL)
双通道底封制袋机(双光电眼跟踪

Trở lại