MÁY CẮT NGUỘI 2 TẦNG 8- 10 DÂY

MÁY CẮT NGUỘI 2 TẦNG 8- 10 DÂY

Mã sản phẩmmay-cat-nguoi-2-tang-8-10-day
Nhà sản xuất

DOUBLE LAYER 10 LINES BAG MAKING MACHINE WITH CONVEYOR
双层十送制袋机带输送架

Trở lại