Máy thổi màng

MÁY THỔI MÀNG MỘT LỚP KHỔ LỚN SJ-B

MÁY THỔI MÀNG MỘT LỚP KHỔ LỚN SJ-B

MÁY THỔI MÀNG 03 LỚP DÀNH CHO NHỰA LDPE, LLDPE

MÁY THỔI MÀNG 03 LỚP DÀNH CHO NHỰA LDPE, LLDPE

MÁY THỔI MÀNG 2 LỚP ĐẦU XOAY DÙNG CHO NHỰA LDPE,LLDPE

MÁY THỔI MÀNG 2 LỚP ĐẦU XOAY DÙNG CHO NHỰA LDPE,LLDPE

MÁY THỔI 2 ĐẦU

MÁY THỔI 2 ĐẦU

MÁY THỔI MINI

MÁY THỔI MINI

MÁY THỔI MÀNG IN – LINE ỐNG ĐỒNG

MÁY THỔI MÀNG IN – LINE ỐNG ĐỒNG

MÁY THỔI MÀNG 02 LỚP DÙNG CHO NHỰA PP

MÁY THỔI MÀNG 02 LỚP DÙNG CHO NHỰA PP

MÁY THỔI MÀNG 03 LỚP DÙNG CHO NHỰA PP/PE/PP

MÁY THỔI MÀNG 03 LỚP DÙNG CHO NHỰA PP/PE/PP

MÁY THỔI MÀNG 1 LỚP DÙNG CHO NHỰA PP

MÁY THỔI MÀNG 1 LỚP DÙNG CHO NHỰA PP

MÁY THỔI MÀNG CAO TỐC ĐẦU HÌNH XOAY DÙNG CHO NHỰA LDPE&LLDPE ( PE) LOẠI PHỔ THÔNG

MÁY THỔI MÀNG CAO TỐC ĐẦU HÌNH XOAY DÙNG CHO NHỰA LDPE&LLDPE ( PE) LOẠI PHỔ THÔNG

MÁY THỔI MÀNG DÙNG CHO NHỰA HDPE LOẠI CAO TỐC

MÁY THỔI MÀNG DÙNG CHO NHỰA HDPE LOẠI CAO TỐC

MÁY THỔI MÀNG DÙNG CHO NHỰA HDPE LOẠI PHỔ THÔNG

MÁY THỔI MÀNG DÙNG CHO NHỰA HDPE LOẠI PHỔ THÔNG