MÁY THỔI MÀNG 02 LỚP DÙNG CHO NHỰA PP

MÁY THỔI MÀNG 02 LỚP DÙNG CHO NHỰA PP

Mã sản phẩmmay-thoi-mang-02-lop-dung-cho-nhua-pp
Nhà sản xuất

PP DOUBLE-LAYER BLOWN FILM MACHINE
PP双层共挤吹膜机

Trở lại